Digitaltryck - Maxi Reklam AB

Digitaltryck

digitaltryck-digitaltryckeri

Till skillnad från de mer tradionella tryckmetoderna överförs informationen
digitalt i hela processen. Fördelarna med digitaltrycket är bland annat att
produktionen helt kan anpassas till kunden och att ändringar kan genomföras
sent i tryckprocessen. Just därför kallas digitaltryck ibland för kundstyrt tryck.
Ingen torktid behövs för materialet utan efterbearbetningen kan påbörjas direkt
efter tryckningen.

Tryck kostnaden per enhet är oftas högre för digitaltryck än screentryck men
startkostnaden är istället betydligt lägre. Digitaltryck är alltså mer lämpat
för minder upplagor med individuell anpassning.