Fasadflaggor-Screentryck-Digitaltryck

Fasadflaggor

En fasadskylt och ett skyltfönster räcker inte alltid som exponering för ditt företag,
då kan en fasadflagga vara ett kostnadseffektivt sätt att nå en ökad exponering.
Fasadflaggor är alltså ett enkelt sätt för ditt företag att synas på långt och tala om
vad ditt kontor eller butik håller till. Vi tillverkar våra fasadflaggorna av materialet
vävburenplast med ett standard format på 400x600mm men vi producerar även mindre
och större format utifrån kundens önskemål.