screentryck - screentryckeri

Principen med screentryck även kallat serigrafi är att färg med hjälp av
en rakel pressas igenom en tunn silkesväv som är fastspänd i en ram. Rakeln
drar färgen över duken och screenfärgen pressas igenom, schablonen täcker
de partier som inte skall täckas utav färg under ramen. Scablonerna som
täcker duken skapas igenom att ljuskänslig emulsion belyses med UV-ljus.
Tack vare denna tekniken kan man skapa rastrerade och detaljrika bilder.

Rastrering är ett sätt att åstadkomma gråskala och olika nyanser trots
att man bara har tillgång till en enda tryckfärg med en enda färgintensitet.

Vid screentryck kan endast en färg tryckas åt gången, men igenom att trycka flera
lager med olika färger kan slutprodukten bestå av en mängd olika färger.

Screentrycket är en metod som uppfanns i Kina redan för cirka 2000
år sedan, men har sedan dess utvecklast med nya och miljövänliga
färger och nya sorts raklar.

Vi har tre kompletta screentryckslinjer med tryckmått från
840×1190 mm till 4000×1500 mm. Vi kan screentrycka på material
allt ifrån papper, glas, plast och trä.