Vi söker återförsäljare / säljare -

Vi söker återförsäljare / säljare

 
Återförsäljare
Driver du idag en reklambyrå eller själv är tillverkare för visuell
reklam men inte besitter den fulla kapaciteten? Vi på Maxi Reklam
arbetar till största del mot återförsäljare runt om i landet och
söker nu dig som samarbetspartner.
 

Säljare
Vi söker säljare med erfarenhet ifrån reklambranschen.
 

För mer information:
Jörgen Olofsson: 0454-317 90